Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

[ Jana 3:16 ]
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

[ 1 List Jana 4:10 ]
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

[ Marek 4:15 ]
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

[ Jana 14, 6 ]
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

[ 1 List Jana 1:9 ]
Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

[ Jana 14:1-2 ]
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

[ Iz. 55,6 ]
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

[Tym. 2; 3-4 ]

2024 rok

Kazanie 9.06.2024 brat Piotr Żądło
Kazanie 26.05.2024 brat Tomasz Walica - Powołanie do służby - Dz.A. 6
Kazanie 19.05.2024 brat Piotr Kramer - Pierwsza miłość 
Kazanie 12.05.2024 brat Artur Stępień - Stań po właściwej stronie rzeki, 4 Moj. 32, 1-24 
Kazanie 5.05.2024 brat Jan Walica - Chrystus umiłował kościół..., Ef. 5, 25-27

Kazanie 28.04.2024 brat Włodzimierz Filipski - Wrogowie naszej wiary - fragm. Jakuba

Kazanie 21.04.2024 brat Robert Żeromski 
 
Kazanie 7.04.2024 brat Jan Walica - Mowy pożegnalne Pana Jezusa - ew. Jana 14
 
Kazanie 31.03.2024 brat Robert Żeromski - Biblijne postacie drugoplanowe
 
Kazanie 24.03.2024 brat Erwin Karzełek
 
Kazanie 10.03.2024 brat Marek Nalewajka - Wysłuchana modlitwa
 
Kazanie 18.02.2024 brat Ryszard Arlt
 
Kazanie 4.02.2024 brat Jan Walica
 
Kazanie 28.01.2024 brat Robert Żeromski - 1 Sam.21, 2-
 

Kazania 2023 >>>