Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

[ Jana 3:16 ]
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

[ 1 List Jana 4:10 ]
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

[ Marek 4:15 ]
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

[ Jana 14, 6 ]
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

[ 1 List Jana 1:9 ]
Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

[ Jana 14:1-2 ]
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

[ Iz. 55,6 ]
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

[Tym. 2; 3-4 ]

2019 rok

Kazanie 29.12.2019 brat Robert Zeromski - [ Ks. Joba 11, 13-19 ]


Kazanie 22.12.2019 brat Arkadiusz Łowicki - Nie sądźcie po pozorach... [ Ks. Jozuego 9 ]

Kazanie 15.12.2019 brat Jan Walica - Zmartwychwstanie [ Kor. 15, 12 - 20 ]

Kazanie 24.11.2019 brat Jan Walica - Wskrzeszenie umarłych - przykłady z Biblii

Kazanie 17.11.2019 brat Rudolf Szczypka - Psalm 73

Kazanie 10.11.2019 brat Robert Żeromski

Kazanie 20.10.2019 brat Jan Walica [ 1 List Piotra, 4, 1-14 ] 

Kazanie 6.10.2019 brat Sebastian ...Jezus jest odpowiedzią… [ ew. Marka, 2, 1-12 ]

Kazanie 22.09.2019 brat Jan Walica - Życie Chrześcijańskie [ Księga Jonasza ]

Kazanie 1.09.2019 brat Robert Żeromski - 7 aspektów Pana Jezusa Chrystusa [ Hbr. 1, 1-4 ]

Kazanie 18.08.2019 brat Adam Małkiewicz - Diabelska pacyfikacja na podstawie Księgi Daniela [ Księga Daniela 1 ]

Kazanie 11.08.2019 brat Jan Walica - Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki [ Hbr. 13, 8 ]

Kazanie 14.07.2019 brat Jan Walica - Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym [ Rzym. 6, 23 ]

Kazanie 7.07.2019 brat Henryk Turkanik Przyjęcie do bożej rodziny

Kazanie 16.06.2019 brat Jan Walica - List do Zboru w Filadelfii [ Obj. Św. Jana 3, 7-13 ]

Kazanie 2.06.2019 brat Jan Walica - List do Zboru w Sardes [ Obj. Św. Jana 3, 1-6 ]

Kazanie 26.05.2019 brat Jerzy Karzełek - Bóg ostatnio przemółwił‚ do nas przez Syna [ Hbr. 1, 1-4 ]

Kazanie 5.05.2019 brat Robert Żeromski [ J 5, 1-12 ] 

Kazanie 28.04.2019 brat Andrzej Hernik - Relacje w życiu Chrześcijanina 

Kazanie 23.04.2019 brat Robert Żeromski [ J 3, 31-36 ] 

Kazanie 14.04.2019 brat Jan Walica - List do Zboru w Triatyrze [ Obj. św. Jana 2,18-29 ] 

Kazanie 31.03.2019 brat Arkadiusz Łowicki - Wielki ucisk [ m.in. Obj. św. Jana, 3.10 i inne ]

Kazanie 24.03.2019 brat Jan Walica - List do Zboru w Pergamie [ Obj. św. Jana 2,12-17 ]

Kazanie 17.03.2019 brat Robert Żeromski [ J 6, 37-40 ]

Kazanie - świadectwo 10.03.2019 brat Ryszard Arlt

Kazanie 17.02.2019 brat Arkadiusz Łowicki - Wesele baranka [ Obj. św. Jana, 19 ]

Kazanie 10.02.2019 brat Tadeusz Nowak - Księga Rut

Kazanie 27.01.2019 brat Jan Walica - List do Zboru w Smyrnie [ Obj. św. Jana 2,8-11 ] 

Kazanie 20.01.2019 brat Dariusz Czyszczoń - List św. Pawła do Efezjan

Kazanie 13.01.2019 Czesław Bassara  - Modlitwa z piekła (hadesu) ?

Kazanie 12.01.2019 Czesław Bassara wykład cz.2 Diabeł walczy o Twój umysł‚

Kazanie 12.01.2019 Czesław Bassara wykład cz.1 Sodoma i Gomora dzisiaj

Kazanie 6.01.2019 brat Robert Żeromski [ Hbr 13 ]

Kazania 2018 >>>