Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

[ Jana 3:16 ]
Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

[ 1 List Jana 4:10 ]
Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

[ Marek 4:15 ]
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

[ Jana 14, 6 ]
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

[ 1 List Jana 1:9 ]
Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

Niech się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

[ Jana 14:1-2 ]
Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

[ Iz. 55,6 ]
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

[Tym. 2; 3-4 ]

 

2020 rok

Kazanie 6.12.2020 brat Włodzimierz Filipski -  Nadzieja
Kazanie 29.11.2020 brat Robert Żeromski
Kazanie 22.11.2020 brat Rudolf Szczypka - Życie godne Ewangelii Chrystusowej [ Fil. 1, 27 - 30 ]
Kazanie 15.11.2020 brat Jan Walica  [ Kol. 3, 1 - 17 ]
Kazanie 8.11.2020 brat Jan Walica  [ 2 Tym. 1, 7 - ]
Kazanie 1.11.2020 brat Robert Żeromski - Przypowieść o siewcy [ Mat. 13, 3 - 23 ]
Kazanie 18.10.2020 brat Jan Walica  [ Rzym. 1, 16 - 32 ]
Kazanie 5.10.2020 brat Piotr Kramer - Oto jestem, użyj mnie
Kazanie 27.09.2020 brat Jan Walica  [ Daniela, 3 ]
Kazanie 13.09.2020 brat Robert Żeromski - Powołanie proroka Izajasza [ Iz. ]
Kazanie 7.09.2020 brat Henryk Turkanik [ "Jom Kipur" ]
Kazanie 23.08.2020 brat Piotr Żądło [ "Ja Jestem..." ]
Kazanie 16.08.2020 brat Robert Żeromski [ Habakuka ]
Kazanie 2.08.2020 brat Jan Walica  [ Daniela, 1 ]
Kazanie 26.07.2020 brat Arkadiusz Łowicki - [ 1 Sam. fragmenty i inne ]
Kazanie 19.07.2020 brat Andzej Hernik - [ Ew. Ł, 9, 28-48 ]
Kazanie 5.07.2020 brat Piotr Kramer - Nie oddalaj się od stada 
Kazanie 28.06.2020 brat Krzysztof Gołębiowski [ fragmenty dotyczące chrztu]
Kazanie 21.06.2020 brat Jan Walica  [ Ew. J, 17 ]
Kazanie 14.06.2020 brat Robert Żeromski
Kazanie 7.06.2020 brat Jan Walica  [ Ew. J, 16 ]
Kazanie 31.05.2020 brat Jan Walica - Krzew winny i latorośle [ Ew. J, 15 ]
Kazanie 15.03.2020 brat Jan Walica - Niech się nie trwoży serce wasze... [ Ew. J, 14 ]
Kazanie 1.03.2020 brat Jan Walica - 4 Filary życia chrześcijanina [ 1 Dz.A. 2, 42 i inne ]
Kazanie 16.02.2020 brat Robert Żeromski - II okres w dziejach Izraela [ 2 Moj. 12, 1-14 ]
Kazanie 9.02.2020 brat Erwin Karzełek - Powstanie pierwszych zborów w Europie [ Dzieje Apostolskie i inne ]
Kazanie 26.01.2020 brat Jan Walica - Bogacz i Łazarz [ Ł. 16, 19-31 ]
Kazanie 5.01.2020 brat Czesław Bassara - Jesteś przywódcą [ Ł. 5, 1-11 ]
 
Kazania 2019 >>>